Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Ban liên lạc hội cựu học sinh các niên khóa

Cập nhật lúc : 18:57 09/09/2014  
Ban liên lạc cựu học sinh các khóa


STT Giai đoạn ra trường Cựu HS phụ trách Số ĐT liên hệ
1 1964-1975 Nguyễn Thị Nhụy 0988855386
2 1976-1979 Đỗ Hữu Nghị 0903506668
3 1980-1982 Trần Vĩnh Lộc 0935236810
4 1983-1985 Dương Quang Nhật 0903535108
5 1986-1988 Thủy Tiên 0983513126
6 1989-1991 Nguyễn Đăng Bình 0912468129
7 1992-1994 Hoàng Ngọc Nam 0988490009
8 1995-1997 Đặng Duy Trường 0905380909
9 1998-2000 Nguyễn Chí Ngàn 0905775007
10 2001-2003 Bảo Phụng  
11 2004-2006 Minh Tâm 0905733800
12 2007-2009 Hoài Cẩm  
13 2010-2013 Ngọc Trường 01264840669
14 2013-2014 Thu Hà 01694918334

Chưa có bình luận nào cho bài viết này