Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Ban liên lạc hội cựu học sinh các niên khóa

Cập nhật lúc : 18:57 09/09/2014  
Ban liên lạc cựu học sinh các khóa


STT Giai đoạn ra trường Cựu HS phụ trách Số ĐT liên hệ
1 1964-1975 Nguyễn Thị Nhụy 0988855386
2 1976-1979 Đỗ Hữu Nghị 0903506668
3 1980-1982 Trần Vĩnh Lộc 0935236810
4 1983-1985 Dương Quang Nhật 0903535108
5 1986-1988 Thủy Tiên 0983513126
6 1989-1991 Nguyễn Đăng Bình 0912468129
7 1992-1994 Hoàng Ngọc Nam 0988490009
8 1995-1997 Đặng Duy Trường 0905380909
9 1998-2000 Nguyễn Chí Ngàn 0905775007
10 2001-2003 Bảo Phụng  
11 2004-2006 Minh Tâm 0905733800
12 2007-2009 Hoài Cẩm  
13 2010-2013 Ngọc Trường 01264840669
14 2013-2014 Thu Hà 01694918334

Chưa có bình luận nào cho bài viết này