Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Góc cựu học sinh - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Góc tương tác » Góc cựu học sinh

Góc cựu học sinh

Danh sách cựu học sinh
Danh sách cựu học sinh (thu thập được do các cựu học sinh tự đăng ký)

Danh sách các cá nhân/tập thể hỗ trợ nhà trường nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Nữ trung học Thành Nội - THPT Nguyễn Huệ (15/9/1964-15/9/2014)
Nhà trường xin chân thành cảm ơn quý anh, chị cựu học sinh qua các thế hệ đã quan tâm và dành tình cảm tốt nhất cho nhà trường, cùng chung tay hỗ trợ nhà trường trong dịp Lễ hội 50 năm ngày thành lập trường Nữ Thành Nội - THPT Nguyễn Huệ vào ngày 15/9/2014 sắp đến.