Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Tin tức » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
Ngày 27 tháng 01 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04-2017-BGDĐT kèm theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh Đại học-Cao đẳng hệ chính quy. BGH nhà trường thông báo toàn văn các Quy chế để quý vị phụ huynh và các em học sinh được rõ.

Trang 1/3
1 2 3