Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Tin tức » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

Trang 2/3
1 2 3