Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hoạt động dạy và học - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Tin tức » Hoạt động dạy và học

Hoạt động dạy và học

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2018-2019
Sau 2 tuần chuẩn bị và tổ chức thi vòng loại, vào lúc 9h00 sáng thứ năm (15/11/2018) vòng chung kết của cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh đã diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng tại Hội Trường II Trường THPT Nguyễn Huệ, Huế.

Trang 1/3
1 2 3