Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Góc học tập Ngoại ngữ - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Tin tức » Góc học tập Ngoại ngữ

Góc học tập Ngoại ngữ

TỔ NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH
Nhằm thực hiện chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giúp học sinh hình thành các phẩm chất nhân cách, những thói quen, kỹ năng sống thông qua kỹ năng giao tiếp Nghe – Nói tiếng Anh, vào sáng chủ nhật - 13/09/2015, Tổ Ngoại ngữ đã kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường tổ chức sinh ...