Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Tin tức » 55 năm ngày Nữ Trung học Thành Nội – THPT Nguyễn Huệ (1964-2019)

55 năm ngày Nữ Trung học Thành Nội – THPT Nguyễn Huệ (1964-2019)

Hướng đến hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập trường Nữ Trung học Thành Nội – THPT Nguyễn Huệ (1964-2019)
Với mục đích giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập trường (14/09/2019). Đây là dịp cho các thế hệ Thầy - Trò gặp gỡ, giao lưu, và cũng là cơ hội để Nhà trường khẳng định những thành tựu đã đạt ...

Trang 2/2
1 2