Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

55 năm ngày Nữ Trung học Thành Nội – THPT Nguyễn Huệ (1964-2019) - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Tin tức » 55 năm ngày Nữ Trung học Thành Nội – THPT Nguyễn Huệ (1964-2019)

55 năm ngày Nữ Trung học Thành Nội – THPT Nguyễn Huệ (1964-2019)

Mẫu đăng ký tham dự buổi gặp mặt và giao lưu nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường
Chương trình gặp mặt và giao lưu các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường Nữ Trung học Thành Nội - THPT Nguyễn Huệ (15/9/1964-15/9/2019) sẽ diễn ra vào ngày 14/9/2019.