Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Tài nguyên » Văn bản của Bộ, Sở GD&ĐT

Văn bản của Bộ, Sở GD&ĐT

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tiêu chí đánh giá giờ dạy THPT

Công văn số 2575/SGD ĐT-GDTrH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Sở GD&Đt Thừa Thiên Huế về việc ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học; (Chi tiết xem file...