Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Sách tham khảo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Thông báo Sách tham khảo mới tại Thư viện từ tháng 11-2016

Thư viện trường thông báo! Hiện nay Thư viện mới bổ sung một số lượng khá lớn sách tham khảo. Kính mời quý Thầy/Cô và các em học sinh đến đọc.   Mời xem file danh mục đính kèm

GIỚI THIỆU MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO

Thư viện trường THPT Nguyễn Huệ xin giới thiệu một số sách tham khảo thuộc các lĩnh vực KHTN, KHXH. Kính mời quý Thầy/Cô giáo và các em học sinh đến tại Thư viện để đọc hoặc mượn về...