Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Sách tham khảo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Thông báo Sách tham khảo mới tại Thư viện từ tháng 11-2016

Thư viện trường thông báo! Hiện nay Thư viện mới bổ sung một số lượng khá lớn sách tham khảo. Kính mời quý Thầy/Cô và các em học sinh đến đọc.   Mời xem file danh mục đính kèm

GIỚI THIỆU MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO

Thư viện trường THPT Nguyễn Huệ xin giới thiệu một số sách tham khảo thuộc các lĩnh vực KHTN, KHXH. Kính mời quý Thầy/Cô giáo và các em học sinh đến tại Thư viện để đọc hoặc mượn về...