Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tài nguyên » Thủ thuật

Thủ thuật

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế thừa lịch báo giảng các tuần

Lên lịch báo giảng tuần, có thể copy tuần trước, sửa lại cho nhanh Mở Google Mozila Firefox Vào thanh công cụ đầu tiên File- Edid- View- Hystory- Bookmarks- Tools- Help Chọn Bookmarks, click vào sẽ xuất hiện dòng chữ  Administrator Console...