Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Tài nguyên » Tài liệu hướng dẫn sử dụng các Website

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các Website

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hướng dẫn cập nhật báo giảng và kế hoạch sử dụng thiết bị lên cổng thông tin GD&ĐT

Xin mời quí thầy cô tải Hướng dẫn sử dụng một số chức năng mới trên Cổng thông tin GD&ĐT trong file đính kèm!