Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tài nguyên » Nghiên cứu khoa học - Sáng kiến kinh nghiệm

Nghiên cứu khoa học - Sáng kiến kinh nghiệm

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài dự thi: Cải thiện việc sử dụng nguồn nước

Các em học sinh có thể sử dụng đề tài nguồn nước này để tham khảo nhé. Chúc các em thành công!

Công văn và tài liệu hướng dẫn NCKH

     Thực hiện Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày...