Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tài nguyên » Đề thi mẫu

Đề thi mẫu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi minh họa lần 2 - các môn ngoại ngữ - kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

(Xem file đính kèm bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) Xem và tải đáp án tại link:  http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-minh-hoa-lan-2-2017-bo-giao-duc-dao-tao-c24a31906.html

Đề thi minh họa lần 2 môn Toán và Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

(Xem file đính kèm) Xem và tải đáp án tại link:  http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-minh-hoa-lan-2-2017-bo-giao-duc-dao-tao-c24a31906.html

Đề thi minh họa lần 2 tổ hợp KHXH kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

(Xem file đính kèm) Xem và tải đáp án tại link:  http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-minh-hoa-lan-2-2017-bo-giao-duc-dao-tao-c24a31906.html

Đề thi minh họa lần 2 tổ hợp KHTN kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

(Xem file đính kèm) Xem và tải đáp án tại link:  http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-minh-hoa-lan-2-2017-bo-giao-duc-dao-tao-c24a31906.html