Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tài nguyên » Đề cương - Ma trận đề

Môn Sinh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐÈ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 11 (NĂM HỌC 2017- 2018)   Bài 8. Quang hợp ở thực vật   * Khái niệm :    - Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng đã được diệp lục...

De cuong 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ II MÔN SINH 11 I/ TẬP TÍNH  ĐỘNG VẬT - Khái niệm - Các loại tập tính - Một số hình thức học tập ở động vật - Ứng dụng II/ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC...

Đề cương + ma trận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 12   Bài Mức độ Tổng   Nhớ Hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao     Gen- MDT- Nhân đôi ADN 2   1 1 1 5 Phiên mã Dịch mã 1 1 1 1 4 Điều hòa hoạt động của gen 1 1     2 Đột biến gen 2 1 1 1 5 NST 1 1 1   3 ĐB cấu trúc NST 2 1 1 1 5 ĐB số lượng NST 2 1 2 1 6 Tổng 11 7 7 5 30   Thang điểm Số câu đúng Điểm 1 0,3 2 0,7 3 1,0 4 1,3 5 1,7 6 2,0 7 2,3 8 2,7 9 3,0 10 3,3 11 3,7 12 4,0 13 4,3 14 4,7 15 5,0 16 5,3 17 5,7 18 6,0 19 6,3 20 6,7 21 7,0 22 7,3 23 7,7 24 8,0 25 8,3 26 8,7 27 9,0 28 9,3 29 9,7 30 10,0            

Đề cương + ma trận

Đề cương và ma trận khối 10