Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 10 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề cương - Ma trận đề

Đề cương - Ma trận đề

Cập nhật lúc : 21:29 22/04/2013  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ II LỚP 10

Trường THPT Nguyễn Huệ

     Tổ Sử - Địa - GDCD

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 10

B23: - Đánh giá công lao của Tây sơn trong việc thống nhất đất nước.

        - Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang trung trong 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược Xiêm và Thanh bảo vệ đất nước.

B29  :- Trình bày sơ đồ diễn biến CMTS Anh? Nêu kết quá ý nghĩa?

B30: - Trình bày kết quả và ý nghĩa của CTGĐL ở Bắc Mĩ? Tại sao gọi đólà một cuộc CMTS

B31: - Chứng minh đỉnh cao của CMTS Pháp là thời kì chuyên chính Gia cô banh

        - Nêu ý nghĩa của CMTS Pháp? Tại sao gọi nó là cuộc cách mạng triệt để.

B32 : - Nêu tiền đề của CMCN ở Anh? Hệ quả (kinh tế , xã hội).

         - Thế nào là CMCN? Phát minh nào là quan trọng nhất. tại sao?

        -  CMCN đã làm thay đổi gì về kinh tế và xã hội của nước Anh