Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 03 tháng 09 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề cương - Ma trận đề

Đề cương - Ma trận đề

Cập nhật lúc : 21:29 22/04/2013  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ II LỚP 10

Trường THPT Nguyễn Huệ

     Tổ Sử - Địa - GDCD

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 10

B23: - Đánh giá công lao của Tây sơn trong việc thống nhất đất nước.

        - Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang trung trong 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược Xiêm và Thanh bảo vệ đất nước.

B29  :- Trình bày sơ đồ diễn biến CMTS Anh? Nêu kết quá ý nghĩa?

B30: - Trình bày kết quả và ý nghĩa của CTGĐL ở Bắc Mĩ? Tại sao gọi đólà một cuộc CMTS

B31: - Chứng minh đỉnh cao của CMTS Pháp là thời kì chuyên chính Gia cô banh

        - Nêu ý nghĩa của CMTS Pháp? Tại sao gọi nó là cuộc cách mạng triệt để.

B32 : - Nêu tiền đề của CMCN ở Anh? Hệ quả (kinh tế , xã hội).

         - Thế nào là CMCN? Phát minh nào là quan trọng nhất. tại sao?

        -  CMCN đã làm thay đổi gì về kinh tế và xã hội của nước Anh