Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 01 tháng 08 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề cương - Ma trận đề

Đề cương - Ma trận đề

Cập nhật lúc : 10:51 22/04/2013  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

       TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11

HỌC KÌ II,  NĂM HỌC 2012 - 2013

I. LÍ THUYẾT

1.BÀI 8: LIÊN BANG NGA (TIẾT 2: KINH TẾ)

- QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA

- CÁC NGÀNH KINH TẾ

2. BÀI 9: NHẬT BẢN

- VỊ TRÍ  ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ

- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

- ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

- CÁC NGÀNH KINH TẾ

- CÁC VÙNG KINH TẾ

3. BÀI 10: TRUNG QUỐC

- VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ

- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

- ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

- CÁC NGÀNH KINH TẾ

II. BÀI TẬP

  1. BIỂU ĐỒ TRÒN
  2. BIỂU ĐỒ MIỀN
  3. BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG
  4. BIỂU ĐỒ CỘT