Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:02 30/11/2020  

Tuần 49 năm 2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/11/2020)

7h30: Họp giao ban cốt cán

Dạy và học theo TKB

Dạy bù TKB ngày thứ bảy

Thứ Ba
(01/12/2020)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

14h00: Kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lê Minh Thu - Toán

14h30: Họp chi bộ đánh giá đảng viên cuối năm 2020

Thứ Tư
(02/12/2020)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(03/12/2020)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

14h00: Sinh hoạt các tổ chuyên môn

Thứ Sáu
(04/12/2020)

Dạy và học theo TKB

9h00: Họp giao ban lãnh đạo

Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(05/12/2020)

Dạy và học theo TKB

Chủ Nhật
(06/12/2020)