Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:07 13/10/2021  

Tuần 41 năm 2021
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/10/2021)

- 7h00: Họp toàn thể GVCN

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Đón đoàn Sở GD&ĐT TT Huế kiểm định Thư viện tiên tiến.

Thứ Ba
(12/10/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(13/10/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(14/10/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(15/10/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(16/10/2021)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- 15h30: Họp tổ chuyên môn

Chủ Nhật
(17/10/2021)