Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Cập nhật lúc : 11:11 06/10/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

- Giảng dạy theo phân công.

- Dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và công đoàn cơ sở.

- Lập kế hoạch hoạt động cá nhân.

- Lập kế hoạch hoạt động NGLL và Hướng nghiệp.

- Báo cáo đầu năm học 2020 - 2021.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và Sở GD&ĐT.