Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Kế hoạch năm

Cập nhật lúc : 09:27 16/10/2012  

Kế hoạch công đoàn năm học 2012-2013
Kế hoạch công đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, năm học 2012-2013

Tải file