Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Các tổ chuyên môn - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

Tổ Toán trường THPT Nguyễn Huệ gồm 16 giáo viên, trong đó có 1 thạc sỹ và 2 giáo viên đang theo học cao học. Trong nhiều năm qua Tổ toán là tổ có nhiều đóng góp cho nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các hoạt động các đoàn thể và các hoạt động ngoại khóa. . .

Tổ trưởng : Nguyễn Thị ngọc Hà
Chuyên môn: Cử nhân Toán

Tổ phó:  Nguyễn Đình Hoàng
Chuyên môn: Cử nhân Toán

Số lượt xem : 21148