Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Hoàng Thị Kiều Dung
Chức vụ:

Hiệu Trưởng


Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Hóa học

Email:

Điện thoại:

 kieudunght@gmail.com

(054) 211691- 0905477962

Địa chỉ: CQ: 83 Đinh Tiên Hoàng- TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách điều hành chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, công tác chuyên môn, giáo vụ.

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT, nâng lương.

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

Số lượt xem : 25882