Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Hiệu trưởng: Đặng Đức Tuệ

 
Họ và tên:  Đặng Đức Tuệ
Chức vụ:  Hiệu trưởng 
Email:  tuedangduc@gmail.com
Điện thoại:  
Địa chỉ:  83 Đinh Tiên Hoàng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách điều hành chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, công tác chuyên môn, phân công TKB khối sáng.

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT, nâng lương.

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

- Phụ trách Đảng bộ

Số lượt xem : 5019