Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Ban giám hiệu - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Hoàng Thị Kiều Dung
Chức vụ:

Hiệu Trưởng


Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Hóa học

Email:

Điện thoại:

 kieudunght@gmail.com

(054) 211691- 0905477962

Địa chỉ: CQ: 83 Đinh Tiên Hoàng- TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách điều hành chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, công tác chuyên môn, giáo vụ.

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT, nâng lương.

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

Số lượt xem : 11100