Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 10:59 02/11/2018  

Danh sách BCH Hội CTĐ năm học 2018 - 2019

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HUẾ

HỘI CTĐ CƠ SỞ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

                TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - NHIỆM KỲ: 2015 – 2020

Năm học: 2018 -2019

       

Số TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Chính quyền,

đoàn thể

Chi Hội

sinh hoạt

Nhiệm vụ trong BCH

1

Đặng Đức Tuệ

 

P. Hiệu Trưởng

Giám hiệu

Chủ tịch Hội cơ sở

2

Phan Đắc Tuấn

 

Thư ký HĐGD

Toán học

P. Chủ tịch Hội cơ sở

3

Võ Đăng Phát

 

Chủ tịch CĐ

Toán học

Ủy viên TT

4

Lê Thị Tuyết

X

Giáo viên

Sử-Địa-CDân

Ủy viên BCH

5

Đoàn Lộc

 

Giáo viên

Hóa học

Ủy viên BCH

6

Dương Phước Dũng

 

Giáo viên

Thể dục

Ủy viên BCH

7

Trần Thị Hồng Hạnh

X

Giáo viên

Ngữ Văn

Ủy viên BCH

8

Nguyễn Thị Cẩm Thanh

X

Nhân viên

Y tế

Ủy viên BCH

9

Trần Thiện Lân

 

Giáo viên

Vật Lý

Ủy viên BCH

10

Trần Thị Ngọc Trâm

X

Chi hội trưởng

Lớp 12A1

Ủy viên BCH

11

Trần Thùy Dung

X

Chi hội trưởng

Lớp 12B5

Ủy viên BCH

12

Trần Quang Phúc

 

Chi hội trưởng

Lớp 11B7

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Xuân Nhật Phương

X

Chi hội trưởng

Lớp 11B8

Ủy viên BCH

14

Lê Thị Bích Trâm

X

Chi hội trưởng

Lớp 11B5

Ủy viên BCH

15

Nguyễn Bùi Trọng Khanh

 

Chi hội trưởng

Lớp 10A3

Ủy viên BCH

    

Số lượt xem : 1

Các tin khác