Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Hội nghị hiệp thương Chữ thập đỏ cơ sở