Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Hội nghị hiệp thương Chữ thập đỏ cơ sở