Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 10:02 08/10/2015  

Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ nhiệm kì 2015-2016 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ gồm 15 đồng chí, được phân công cụ thể như sau:

1.Đồng chí Hoàng Trọng Minh Thông – Bí thư Đoàn trường.

2.Đồng chí Trịnh Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Đoàn trường.

3.Đồng chí Lê Văn Vĩnh Cường – Phó Bí thư Đoàn trường.

4.Đồng chí Trần Thị Trà My – UVTV Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 12B7

5.Đồng chí Trần Thị Vân Cầm – UVTV Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 11A1

6.Đồng chí Dương Phước Dũng – UV BCH Đoàn trường, Phó bí thư CĐGV

7.Đồng chí Phan Đắc Tuấn – Đảng ủy viên ,UV BCH Đoàn trường,Bí thư CĐGV

8.Đồng chí Trần Thiện Lân – UV BCH Đoàn trương, CĐGV

9.Đồng chí Phạm Hữu Minh Đức – UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 12A1

10.Đồng chí Trần Văn Nguyên – UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 11A3

11.Đồng chí Nguyễn Phước Bảo Minh  - UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 11B4

12.Đồng chí Phạm Thị Ngọc Anh  - UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 11B9

13.Đồng chí Trần Lê Ngọc Anh - UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 10A2

14.Đồng chí Lê Ngọc Quỳnh Nhi – UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 10A3

15.Đồng chí Trương Nguyễn Ý Nhi – UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 10B4

Số lượt xem : 1