Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Đoàn thể

Đoàn thể

Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ nhiệm kì 2015-2016 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ gồm 15 đồng chí, được phân công cụ thể như sau: