Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thư viện ảnh » Hội đồng sư phạm trường THPT Nguyễn Huệ

Hội đồng sư phạm trường THPT Nguyễn Huệ