Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thư viện ảnh » Hoạt động tháng 02/2021

Hoạt động tháng 02/2021

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Trao thưởng HS đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Trao thưởng HS đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Chương trình

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Trao thưởng HS đạt giải trong kỳ thi KHKT cấp Tỉnh năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Chương trình

 • Chương trình

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Trao thưởng HS đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Chương trình

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Chương trình

 • Trao thưởng HS đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Chương trình

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Trao thưởng HS đạt giải cao trong Hội khỏe phù đổng tỉnh năm học 2020-2021

 • Chương trình

 • Chương trình

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cựu HS trao quà cho HS nghèo vượt khó

 • Chương trình

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Trao thưởng HS đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021

 • c

 • Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Chương trình

 • Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho học sinh nghèo tại trường TH-THCS Kim Đồng, Nam Đông

 • Chương trình