Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thư viện ảnh » Hoạt động hè 2019-2020

Hoạt động hè 2019-2020

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19