Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Hoạt động hè 2019-2020

Hoạt động hè 2019-2020

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Công đoàn viên hiến máu nhân đạo

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • Đội TNXK Chử Thập Đỏ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đoàn viên chủ chốt

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19

 • HĐ truyền thông Phòng chống dịch bệnh covid-19